23/03/2020

Twee maanden extra tijd voor het verlijden van notariële aktes

Notarissen krijgen van de Vlaamse overheid twee maanden extra tijd voor het verlijden van notariële aktes. Dat schrijft De Tijd vandaag. De huidige termijnen dreigen door de coronacrisis overschreden te worden.

Termijn met twee maanden verlengd

Normaal moeten koopaktes binnen vier maanden na de ondertekening van het compromis bij de notaris ondertekend worden. Dan is ook de registratiebelasting (6% voor uw gezinswoning) verschuldigd. De termijn voor het verlijden van de notariële akte wordt met twee maanden verlengd. De verlenging heeft gevolgen voor enkele gunstregimes. Die schuiven gewoon mee op. Zo moet u binnen twee jaar na het verlijden van de notariële akte gedomicilieerd zijn in uw gezinswoning om van het verlaagd tarief te kunnen genieten. 

Aangifte nalatenschap

Ook voor de aangifte van een nalatenschap stelt de overheid zich soepeler op. Die aangifte is nodig om de erfbelasting te
kunnen berekenen en te innen. Normaal moet de aangifte binnen vier maanden na het overlijden gebeuren. Die termijn wordt
met twee maanden verlengd. Normaal is een belastingverhoging verschuldigd als u uw dossier te laat indient.

 

Bron: 20 maart 2020 - De Tijd

Vragen?

Wij helpen u graag verder!

Wenst u informatie of updates over een bepaald pand? Hebt u een andere vraag of wenst u een afspraak?

Contacteer ons