25/03/2020

Oplossing in de maak voor duizenden omgevingsvergunningen

Door de coronamaatregelen zijn veel gemeentehuizen slechts beperkt toegankelijk en zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. Tegelijk zijn duizenden vergunningsaanvragen in behandeling bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Om te voorkomen dat burgers en ondernemers een automatische weigering krijgen van hun vergunning en ...

Door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is Vlaanderen in een civiele noodsituatie voor de volksgezondheid. Ondertussen werden reeds verschillende dwingende maatregelen uitgevaardigd waaronder afstandsregels, het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, opschorting van samenscholingen en bevordering van telewerken.

Openbare onderzoeken opgeschort
Door deze maatregelen komt de rechtsgeldigheid van heel wat omgevingsvergunningen in het gedrang. “Vergunningsaanvragen moeten ter inzage liggen in de gemeentehuizen, waarvoor mensen zich moeten verplaatsen. Het federaal crisiscentrum stelt echter dat enkel essentiële verplaatsingen mogen. Bovendien zijn veel gemeentehuizen slechts beperkt toegankelijk. Burgers kunnen zich dus niet voldoende informeren en zij kunnen dus ook moeilijker bezwaren indienen wanneer ze dat willen, niet in het minst zij die beperkte toegang hebben tot digitale middelen. Dat brengt hun rechtsbescherming in gedrang, maar ook de rechtsgeldigheid van de vergunningen.”

Reeds opgestarte openbare onderzoeken worden bijgevolg tijdelijk een maand geschorst. Nieuwe openbare onderzoeken kunnen pas starten vanaf 24 april. Daardoor worden ook de behandelingstermijnen van de dossiers verlengd. De lokale besturen waren daarvoor vragende partij omdat ze de rechtsgeldigheid van vele procedures zagen wankelen.

Niet zomaar automatisch weigeren
Bovendien valt niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld wegens personeelstekort geen tijdige beslissing genomen wordt door de overheid in de verschillende dossiers. “Een gezin die een bouwaanvraag indiende zou in dat geval automatisch een weigering krijgen. Dat is geen goed bestuur”, meent Demir. Daarom maakt de minister het mogelijk om tijdens deze noodsituatie behandelingstermijnen te verlengen wanneer dat nodig is.

“Natuurlijk is het niet de bedoeling om alle dossiers op de lange baan te schuiven. Het is aan de verschillende vergunningverlenende overheden om te zorgen voor een zo spoedig mogelijke behandeling van de dossiers. Verlenging van de beslissingstermijn mag geen algemeen uitstel betekenen. Besturen moeten blijven proberen zo snel mogelijk te beslissen daar waar bijvoorbeeld geen openbaar onderzoek nodig is, om de economische schade te beperken. Maar natuurlijk zijn die mogelijkheden afhankelijk van gemeente tot gemeente. Vlaanderen neemt alvast zijn verantwoordelijkheid op dat vlak, ik twijfel er niet aan dat de lokale besturen dat ook zullen doen”, besluit minister Demir.

Bron: 25 maart 2020 - Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir

Vragen?

Wij helpen u graag verder!

Wenst u informatie of updates over een bepaald pand? Hebt u een andere vraag of wenst u een afspraak?

Contacteer ons