24/03/2020

Mag de huurder de betaling van de huurprijs eenzijdig opschorten als gevolg van de coronacrisis?

Er is geen reden waarom de verhuurder zou moeten instemmen met de eenzijdige opschorting van betaling van de huurprijs in hoofde van de huurder.

De verhuurder blijft nog steeds in de mogelijkheid om het huurgenot aan de huurder te verstrekken zoals contractueel bepaald. In ruil hiervoor dient de huurder dan ook zijn verbintenissen, waaronder de betaling van de huurgelden op de afgesproken tijdstippen, na te komen.

De financiële situatie waarin de huurder mogelijk verkeert ten gevolge van de crisis vormt op zich geen reden om de verplichting tot betaling van de huurgelden op te schorten. 

Uitstel van betaling of korting?
Een uitstel van betaling of korting op de huurprijs kan dus enkel worden toegestaan indien de verhuurder hier uitdrukkelijk mee instemt. Bovendien is het belangrijk dergelijke afspraken ook duidelijk in een geschrift op te nemen, om mogelijke discussies te vermijden. 

Bron: 24 maart - CIB studiedienst

Vragen?

Wij helpen u graag verder!

Wenst u informatie of updates over een bepaald pand? Hebt u een andere vraag of wenst u een afspraak?

Contacteer ons