29/03/2024

Btw-tarief van 6% bij renovatie en sloop- en heropbouw van woningen

Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen
 U kunt uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw woning is ouder dan 10 jaar.
 • Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.
 • De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.
  De levering en de plaatsing van de materialen moeten wel door dezelfde aannemer gebeuren.

Tijdelijk 6% btw op installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler

 • Van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 geldt er een tijdelijke verlaging van 21% btw naar 6% btw voor de installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler voor woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen die na afbraak heropgebouwd worden. Voor woningen ouder dan 10 jaar bestaat al langer een verlaagd btw-tarief voor de installatie van zonnepanelen, warmtepomp en zonneboiler.
 • Vanaf 1 januari 2024 zal het btw-tarief voor zonnepanelen en zonneboiler terug stijgen naar 21% voor woningen jonger dan 10 jaar.
 • Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31/12/2024 zal het btw-tarief voor warmtepompen, op 6% blijven voor woningen jonger dan 10 jaar.

Bij de Federale Overheidsdienst Financiën vindt u meer info en voorwaarden voor de tijdelijke btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers tot eind 2023 en de btw-verlaging vanaf 2024 voor warmtepompen. 

Slopen en wederopbouw
Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt in principe het btw-tarief van 21%, maar onder bepaalde voorwaarden kunt u een lager tarief krijgen:

 • In een aantal steden geldt een verlaagd tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in één handeling gebeurt en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. In Vlaanderen geldt dat tarief voor de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas. Opgelet; vanaf 2024 zijn hier wijzigingen op komst (aankondiging federale beleidsverklaring 10 oktober 2023).
  • Voor aanvragen omgevingsvergunningen vanaf 2024 komen er extra eisen bij (onder voorbehoud van finale goedkeuring door de federale regering)
   • die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn
    • en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2.
    • een beperkt aantal overgangsmaatregelen wordt nog voorzien (gelieve u hiervoor te informeren bij de federale overheid).
 •  Vanaf 1 januari 2024 blijft het verlaagde btw-tarief van 6% behouden voor onbepaalde tijd, voor projecten van bouwheren-natuurlijke personen. Het moet gaan om woningen:
  • die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn
  • en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2.
  • wie als particuliere bouwheer in aanmerking kwam voor het permanente regime kan profiteren van het tarief van 6% voor alle gefactureerde of betaalde werken tot 31 december 2024, mits de stedenbouwkundige vergunning voor de herbouwde woning voor 1 januari 2024 is aangevraagd.
 • Vanaf 1 januari 2024 zal het btw-tarief voor projecten via bouwpromotoren, terug 21% bedragen. Een beperkt aantal overgangsmaatregelen (bv. indien de omgevingsvergunning voor het project ingediend werd voor 1 juli 2023) wordt nog voorzien.
  Als u niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief voor projecten van natuurlijke personen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro van de Vlaamse overheid aanvragen. Deze is voor onbepaalde tijd en voor het hele Vlaamse grondgebied verlengd voor omgevingsaanvragen vanaf begin 2024.  U kunt de federale btw-korting niet cumuleren met de Vlaamse sloop- en herbouwpremie.

Bron: Vlaanderen.be

Vragen?

Wij helpen u graag verder!

Wenst u informatie of updates over een bepaald pand? Hebt u een andere vraag of wenst u een afspraak?

Contacteer ons